Monday, November 29, 2010

2010-q12: Dec 3rd at 6.30pm

By, Janani
At, 6.30pm on Dec 3rd
In, Wean 5409 (or 5403 or 5302)

Monday, November 15, 2010

2010-q11: Nov 19th at 6.30pm

By, Ravi and Ajit
At, 6.30pm on Nov 19th
In, Wean 5409 (or 5403 or 5302)

Monday, November 8, 2010

2010-q10: Nov 12th at 6.30pm

By, Sandhya and Karthik
At, 6.30pm on Nov 12th
In, Wean 5409 (or 5403 or 5302)

Monday, November 1, 2010

2010-q9: Nov 5th at 6.30pm

By, Harsha and Suyash
At, 6.30pm on Nov 5th
In, Wean 5409 (or 5403 or 5302)